Verdeling 3

Verdeling

Wat je uit een scheiding houdt of krijgt, heeft grote invloed op je financiële situatie. Dat geldt voor onder andere de gezamenlijke woning en hypotheekschuld, inboedel, auto(‘s) en banksaldo. Daarom is bij een scheiding een evenwichtige verdeling van de bezittingen en schulden een belangrijk aandachtspunt.

Samenspraak helpt bij het bespreken van wat er is, het opstellen van een vermogensoverzicht en het duidelijk en volledig vastleggen van de verdeling. Dat kan zowel als onderdeel van een scheiding, ook van samenwoners, maar ook nadat een scheiding is afgerond, als bijvoorbeeld de woning nog gemeenschappelijk is gebleven.

Wat af te spreken?

Om afspraken te kunnen maken, is het eerst belangrijk te weten welke goederen in juridisch opzicht gezamenlijk zijn en welke goederen niet. Het juridische uitgangspunt is er bij gezamenlijke goederen sprake dient te zijn van een gelijke verdeling. Dat kan door de goederen gelijk te verdelen of doordat degene die (in waarde) meer ontvangt daarvoor een vergoeding betaald. Wat en hoe verdeeld wordt en of er een vergoeding wordt voldaan, mag je in beginsel zelf samen bepalen. Dat mag afwijken van hoe er juridisch verdeeld zou moeten worden. Daarbij is het wel van belang er rekening mee te houden dat als er wordt afgeweken van de juridisch uitgangspunten er sprake van een schenking kan zijn.

Het maken van afspraken kan samen, in mediation of door allebei door een eigen advocaat te worden bijgestaan en dan te overleggen. 

Hoe werkt het bij een gezamenlijke woning?

Bij een echtelijke of samen gekochte woning dienen er, naast afspraken over de verdeling, ook afspraken gemaakt te worden over wie (tijdelijk) in de woning blijft wonen of dat de woning moet worden verkocht en wie de lasten betaalt. Heeft één van beide partners de woning al verlaten? Dan is het vaak zo dat hij of zij nog steeds aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. 

Mocht het niet lukken om samen afspraken te maken, dan kan een rechter bepalen dat de woning moet worden verkocht en daaraan voorwaarden verbinden. Ook kan een rechter bepalen wie tijdelijk – voor de duur van een scheidingsprocedure en tot zes maanden na de scheiding – in de woning mag blijven wonen.

Verdeling 4

Echtscheiding

Wat moet er geregeld worden? Is een rechtszaak nodig?

Iedere zaak een eigen aanpak, met:

Duidelijke communicatie en heldere uitleg

Eerlijk en realistisch advies

Overleg waar mogelijk, procederen als nodig

Snelle reacties op je e-mails/verzoeken

Afspraak voor een gesprek vaak binnen een week

Samenspraak

Omdat wat je graag wilt niet altijd overeenkomt met hoe het juridisch zou moeten.

Verdeling 5

Hoe verloopt een verdelingszaak bij Samenspraak in de praktijk?

(voor meer informatie over verdeling met mediation, klik hier)

Gesprek

Je bent welkom voor een gesprek op mijn kantoor. Je kunt me bellen voor het maken van een afspraak, waarbij ik je eerste vragen kan beantwoorden. Tijdens het gesprek bespreken wat er is, wat je wensen zijn en of alle benodigde stukken aanwezig zijn (of kunnen worden opgevraagd). Op basis daarvan stel ik een helder vermogensoverzicht op, zodat je wensen en de financiële gevolgen daarvan inzichtelijk zijn. Ook bespreken we hoe we de zaak gaan aanpakken en of hulp van een financieel adviseur nodig is.

Overleg

Daarna zorg ik (meestal via een brief) dat er contact komt met je ex-partner of diens advocaat en bekijken we de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen. Daarvoor kunnen we een gezamenlijk gesprek voeren, een zogenoemd viergesprek, waarbij dus ook je ex-partner en zijn/haar advocaat aanwezig zijn.

Vastlegging/uitspraak

Als er overeenstemming is over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en eventuele schulden, zorg ik ervoor dat dit goed en duidelijk wordt vastgelegd. Mocht het niet lukken om in overleg met je ex-partner of zijn/haar advocaat tot afspraken te komen, dan kunnen we de rechtbank verzoeken om een uitspraak te doen. We bespreken dan vooraf natuurlijk eerst de kansen en de risico’s.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een algemene en beperkte gemeenschap van goederen?

Als er voor/tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden (akte bij notaris) zijn gemaakt, is er sprake van een gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk dat voor 2018 is gesloten is er sprake van een algehele gemeenschap. Daarbij zijn in beginsel alle goederen gezamenlijk . Bij een huwelijk na 2018 is er een beperkte gemeenschap. Daarbij zijn in beginsel alleen de goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen gezamenlijk. Eigen goederen van voor het huwelijk blijven privé, gemeenschappelijke goederen van voor het huwelijk blijven gezamenlijk. Zowel bij een algemene en beperkte gemeenschap zijn er sprake van uitzonderingen.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Met huwelijkse voorwaarden bepaal je zelf welke bezittingen en schulden gezamenlijk zijn en welke privé zijn. Daarmee kun je afwijken van de in de wet geregelde gemeenschap van goederen. Ook kan in huwelijkse voorwaarden vastgelegd worden hoe bij scheiding verdeeld dient te worden. Huwelijkse voorwaarden moet door een notaris, in een notariële akte worden vastgelegd.

Is verdeling bij de notaris nodig?

Bij goederen waarvoor geldt dat die bij notariële akte moeten worden geleverd, dient te toedeling door de notaris te worden vastgelegd. Dat geldt voor bijvoorbeeld een woning en hypotheekschuld of aandelen in een bv.

Hoe worden pensioenen verdeeld?

Voor pensioenen is het wettelijks uitgangspunt dat de pensioenen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gelijk dienen te worden verdeeld, zogenoemde pensioenverevening. Van dat uitgangspunt mag op allerlei manieren worden afgeweken door bijvoorbeeld af te zien van verdeling of een andere (niet 50:50) verdeling af te spreken of het pensioen dat is opgebouwd voor het huwelijk ook te verdelen. Ook kan het recht op pensioen van een ander worden omgezet in eigen pensioenrecht. Dat heet conversie. Voor specifieke informatie over pensioenverdeling en mogelijkheden, dient u een pensioenadviseur te raadplegen.

GRAAG HELP IK JE VERDER

© Samen-spraak.com │Logo/huisstijl ontworpen door: JAA-studio.com | Website ontworpen & ontwikkeld door: pulsief.nl

Scroll naar boven