Gezag 3

Gezag

Bij het opvoeden van kinderen hoort het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze of medische beslissingen. Voor minderjarige kinderen worden die keuzes gemaakt door degene die het gezag over de kinderen heeft, vaak de ouders. Maar soms zijn (gescheiden) ouders het niet met elkaar eens.

Samenspraak verleent juridische bijstand als ouders er samen niet uitkomen. Door te bespreken wat er speelt en wat voor de kinderen belangrijk is. Maar ook te praten over de redenen waardoor jullie als ouders het niet eens worden en of mediation of andere hulp wenselijk is. Ook wordt geadviseerd over het aanvragen of wijzigen van gezamenlijk gezag en kan dat aan de rechter worden verzocht.

Wat is gezag?

Een vaak gehoord misverstand is dat als kinderen als ze 12 jaar zijn zelf mogen bepalen. Dat klopt niet, minderjarige kinderen staan onder gezag van meestal allebei hun ouders. Dat betekent dat ouders samen beslissingen voor en over de kinderen nemen. Gezagsbeslissingen zijn bijvoorbeeld keuzes voor/over het kind, beslissingen over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging.

Wat te doen als we er samen niet uit komen?

Als ouders het samen niet eens worden over beslissingen over de kinderen, kan de rechter gevraagd worden om vervangende toestemming te verlenen. De toestemming van de rechter kan dan in de plaats komen van de toestemming van de ouder die niet instemt. In zo’n procedure wordt beoordeeld of de verzochte beslissing in het belang van het kind is.

Wanneer kan het gezag worden gewijzigd?

Het gezamenlijk gezag wordt niet snel gewijzigd, omdat het in het algemeen in het belang van het kind wordt geacht dat beide ouders samen het gezag hebben. In sommige, uitzonderlijke gevallen – bij of na een scheiding – kan het gezamenlijk gezag niet langer in het belang van kinderen zijn. Na strenge toetsing kan de rechter het gezag aan een van de ouders toekennen.

Het omgekeerde kan ook het geval zijn, namelijk dat een ouder het gezag heeft, de andere ouder ook het gezag wenst, maar de gezaghebbende ouder daar niet mee instemt. Dan kan de rechter verzocht worden om het gezamenlijk gezag uit te spreken.

Gezag 4

Ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing

Wat kan er gebeuren als er teveel zorgen over de kinderen zijn?

Iedere zaak een eigen aanpak met:

Duidelijke communicatie en heldere uitleg

Eerlijk en realistisch advies

Overleg waar mogelijk, procederen als nodig

Snelle reacties op je e-mails/verzoeken

Afspraak voor een gesprek vaak binnen een week

Samenspraak

Omdat kinderen niet zelf mogen kiezen.

Gezag 5

Hoe verloopt een zaak over gezag bij Samenspraak in de praktijk?

(voor meer informatie over gezagszaken met mediation, klik hier)

Je mag me gerust bellen om je juridische vraag over gezag of beslissingen over de kinderen voor te leggen. Ik denk graag met je mee. Als hulp van een advocaat nodig is, maken we een afspraak. Dan bespreken we op mijn kantoor de situatie en hebben we het uitgebreid en realistisch over al je wensen, mogelijkheden en prioriteiten voor de kinderen. Ook bespreken we de wijze waarop contact wordt gelegd met de andere ouder. Meestal stel ik daarvoor een brief op om er alsnog samen uit te kunnen komen.Mocht dat niet lukken, dan adviseer ik je over de mogelijkheden, kansen en eventuele risico’s van een gerechtelijke procedure. Als we besluiten een rechtszaak te starten, stel ik een verzoekschrift op en gaan we samen naar de zitting. Dan is het aan de rechter om in het belang van de kinderen te beslissen.

Veelgestelde vragen

Wie heeft gezag?

De moeder heeft automatisch het gezag over het kind. De vader heeft ook automatisch het gezag over het kind, als hij met de moeder gehuwd bij de geboorte. Als de vader later trouwt met de moeder en hij het kind heeft erkend, is er gezamenlijk gezag vanaf het huwelijk. Hetzelfde geldt bij geregistreerd partnerschap. In alle andere gevallen dient het gezag te worden aangevraagd.

Hoe kan het gezag worden aangevraagd?

Als samen het ouderlijk gezag wordt aangevraagd, kan dat zonder advocaat via de website van de rechtspraak. Bij gezag door een ouder of gezamenlijk gezag van een ouder en niet-ouder dient de rechter verzocht te worden om het gezag toe te kennen. Voor die procedure is bijstand van een advocaat verplicht.

Wat betekent het ouderlijk gezag hebben?

Op grond van de wet houdt het gezag het volgende in:

  • het kind verzorgen en opvoeden
  • de kosten voor het kind dragen en betalen voor levensonderhoud en studie van een jongere tot 21 jaar
  • de spullen en het geld van het kind beheren
  • het kind wettelijk vertegenwoordigen
  • verantwoordelijk zijn voor het gedrag van het kind
 Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?

Bij gezag hebben ouders of heeft één ouder het gezag. Bij voogdij heeft iemand anders dan de ouder of een instelling het gezag.

Is voor een verhuizing ook de toestemming van de andere ouder nodig?

De beslissing op welk adres een kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft, is een gezagsbeslissing. De wijziging van het adres van een kind is dat ook. Dat betekent dat bij een verhuizing met kinderen er bij gezamenlijk gezag toestemming van allebei de ouders nodig is. Als ouders het niet eens zijn over een verhuizing, dient de ouder die met de kinderen wil verhuizen daarvoor de rechter om vervangende toestemming te vragen. De rechter beoordeelt dan of verhuizing in het belang het kind is.

GRAAG HELP IK JE VERDER

© Samen-spraak.com │Logo/huisstijl ontworpen door: JAA-studio.com | Website ontworpen & ontwikkeld door: pulsief.nl

Scroll naar boven