Ondertoezichtstelling/uithuisplaats 3

Ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing

Als er zorgen zijn over je kinderen en hun ontwikkeling en als de hulpverlening niet goed genoeg is, kunnen er juridische maatregelen genomen worden. De kinderen kunnen dan onder toezicht gesteld worden of zelfs uit huis worden geplaatst. Dat is zeer ingrijpend.

Samenspraak ondersteunt je bij het juridische proces over oplegging of verlenging van de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Belangrijk is dat de rechter duidelijk wordt aangegeven wat jij het beste voor je kinderen vindt en je eventuele verweer helder wordt verwoord en aansluit bij de juridische criteria,  zodat dat mee wordt genomen in de beslissing. Maar bijstand zorgt er ook voor dat je zelf goed begrijpt wat er op een zitting wordt gezegd en besloten.

Wat houdt ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing in?

Bij een ondertoezichtstelling wordt een gezinsvoogd aangesteld, die toeziet op de belangen van de kinderen. Dat gebeurt als de rechter oordeelt dat de ontwikkeling van kinderen ernstig wordt bedreigd en aanwezige hulpverlening niet genoeg is. De ondertoezichtstelling wordt voor een bepaalde duur, meestal een jaar, uitgesproken en kan worden verlengd.

Uithuisplaatsing gaat een grote stap verder, het is een laatste middel. Als het voor de kinderen noodzakelijk wordt geacht, kan de rechter beslissen dat zij niet thuis mogen blijven wonen. De kinderen worden dan op een andere plek gehuisvest, bijvoorbeeld bij familie, in een pleeggezin of in crisisopvang. Ook de uithuisplaatsing wordt voor een bepaalde duur uitgesproken en kan worden verlengd. Daarbij wordt steeds beoordeeld of het mogelijk is en wat er voor nodig is dat de kinderen weer thuis komen.

Wat als je het niet eens bent met een beslissing van de gezinsvoogd?

De gezinsvoogd kan beslissingen van ouders overrulen of ouders verplichtingen om mee te werken opleggen. Daarvoor kan een zogenoemde schriftelijke aanwijzing worden afgegeven. Als je het daar niet mee eens bent, kan de rechter daarover oordelen en de aanwijzing laten vervallen. Dat verzoek moet binnen twee weken bij de rechtbank zijn ingediend.

Ondertoezichtstelling/uithuisplaats 4

Alimentatie

Hoeveel kinder- of partneralimentatie moet ik betalen of kan ik ontvangen? Is wijziging mogelijk?

Iedere zaak een eigen aanpak met:

Duidelijke communicatie en heldere uitleg

Eerlijk en realistisch advies

Overleg waar mogelijk, procederen als nodig

Snelle reacties op je e-mails/verzoeken

Afspraak voor een gesprek vaak binnen een week

Samenspraak

Omdat je soms hulp nodig hebt bij zorgen over kinderen.

Ondertoezichtstelling/uithuisplaats 5

Hoe helpt Samenspraak bij ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing?

Contact

Neem gerust telefonisch contact met me op als je een brief van de rechtbank hebt gekregen waarin staat dat om een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt verzocht of als de Raad voor Kinderbescherming dat in een rapport adviseert. Ik beantwoord graag je eerste vragen en we maken dan op korte termijn een afspraak voor een gesprek.

Gesprek

Tijdens ons gesprek bespreken we de jouw situatie en de situatie van je kinderen. Samen nemen we de stukken die je hebt ontvangen door en bekijken we of aan je de juridische eisen wordt voldaan. Samen bespreken we je standpunt, of je wel of geen verweer wilt voeren en wat de rechter moet weten om een goede beslissing te kunnen nemen. Ook bereid ik je van begin tot eind voor op de zitting, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Zitting

Bij de zitting sta ik je bij door jouw verhaal en standpunten helder aan de rechter te vertellen en je te helpen bij het beantwoorden van vragen. Na de zitting neem ik rustig met je door wat er is gezegd en is/kan worden besloten.

Veelgestelde vragen

Wat doet een gezinsvoogd?

Een gezinsvoogd zorgt ervoor dat de juiste hulp in het gezin wordt ingezet. Een gezinsvoogd kan daarbij aanwijzingen geven aan ouders met gezag, welke aanwijzingen ouders verplicht moeten opvolgen.

Wie kan een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen?

Een verzoek tot ondertoezichtstelling wordt meestal door de Raad voor de Kinderbescherming ingediend. Ook het Openbaar Ministerie is daartoe bevoegd. Als de Raad voor Kinderbescherming geen verzoek indient, zijn ook de ouders of verzorger van een kind bevoegd om ondertoezichtstelling te verzoeken.

Wat is een voorlopige ondertoezichtstelling?

In spoedgevallen kan om een voorlopige ondertoezichtstelling worden verzocht. Dat verzoek kan worden toegewezen zonder dat er een zitting heeft plaatsgevonden. De zitting dient daarna binnen twee weken plaats te vinden.

Wie kan een verzoek tot uithuisplaatsing indienen?

In mijn praktijk zie ik veel verschillende zorgregelingen, vaak uiteenlopend van een regeling waarbij de kinderen om het weekend bij een ouder verblijven tot een gelijke verdeling. Een gebruikelijke regeling bestaat volgens mij niet, omdat alle kinderen en iedere situatie verschillend is. Wel wordt vaak minder dan om het weekend omgang niet in het belang van (jonge) kinderen geacht.

Waar gaat een kind naartoe bij uithuisplaatsing?

Een kind wordt geplaatst in bij een familielid, een pleeggezin, gezinshuis, accommodatie van een jeugdhulpaanbieder of een andere voorziening, zoals bijvoorbeeld begeleid wonen.

GRAAG HELP IK JE VERDER

© Samen-spraak.com │Logo/huisstijl ontworpen door: JAA-studio.com | Website ontworpen & ontwikkeld door: pulsief.nl

Scroll naar boven