Echtscheiding 3

Echtscheiding

Als je gaat scheiden, dient er veel geregeld te worden. Ook spelen er veel, verschillende emoties. Daarbij wil je natuurlijk voorkomen dat er later problemen of discussies ontstaan, doordat zaken zijn vergeten of gemaakte afspraken niet duidelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat je goed wordt geïnformeerd over alle zaken waar je bij een echtscheiding mee te maken krijgt. Pas als je goed weet wat er allemaal speelt, hoe het juridisch in elkaar zit en wat de mogelijkheden zijn, kun je tot goede en volledige beslissingen en afspraken komen. 

Samenspraak zorgt ervoor dat alles wat voor jou van belang is duidelijk wordt besproken. Er is ruimte voor alle aspecten van het scheidingsproces, niet alleen het juridische maar vooral ook voor jouw verhaal.

Welke afspraken te maken?

Afspraken over minderjarige kinderen en kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Andere afspraken over bijvoorbeeld partneralimentatie, eventuele huwelijkse voorwaarden, verdeling van goederen zoals de echtelijke woning, pensioenen en fiscale zaken worden in een convenant vastgelegd.

Is een rechtszaak nodig?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen, wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken. Dat kan op verzoek van een van de partners of beide partners samen. Als een ouderschapsplan en/of convenant zijn is ondertekend, kan de rechter die vastleggen. Er komt dan geen zitting. Als je er samen niet uitkomt, vindt er wel (minstens) een zitting plaats en neemt de rechter uiteindelijk de beslissingen. Bij samenwonen een uitspraak van de rechter niet vereist, maar soms wel gewenst.

Een scheiding kun je samen regelen, door in mediation afspraken te maken of door allebei door een eigen advocaat te worden bijgestaan en dan te overleggen. Voor meer informatie over de verschillen daartussen, klik hier.

Echtscheiding 4

Omgang / Co-ouderschap

Hoe vaak en wanneer zien de kinderen hun vader of moeder? En waar gaan ze wonen?

Iedere zaak een eigen aanpak met:

Duidelijke communicatie en heldere uitleg

Eerlijk en realistisch advies

Overleg waar mogelijk, procederen als nodig

Snelle reacties op je e-mails/verzoeken

Afspraak voor een gesprek vaak binnen een week

Samenspraak

Omdat een scheiding om doordachte keuzes vraagt.

Echtscheiding 5

Hoe verloopt een scheidingszaak bij Samenspraak in de praktijk?

(voor meer informatie over een scheiding met mediation, klik hier)

Gesprek

Je bent welkom voor een gesprek op mijn kantoor. Je kunt me bellen voor het maken van een afspraak, waarbij ik je eerste vragen kan beantwoorden.In ons eerste gesprek bespreken we jouw situatie en hebben we het uitgebreid over jouw situatie, wensen en mogelijkheden. Samen stellen we prioriteiten, bespreken we de aanpak en kijken we of alle benodigde stukken er zijn.

Overleg

Daarna leg ik voor je het contact met je ex-partner of diens advocaat en bekijken we de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen. Daarvoor kunnen we een gezamenlijk gesprek voeren, een zogenoemd viergesprek, waarbij dus ook de je ex-partner en zijn/haar advocaat aanwezig zijn. Ook zorg ik voor een nauwkeurige alimentatieberekening.

Vastlegging/uitspraak

Wanneer er afspraken gemaakt zijn, worden die uitgewerkt in een ouderschapsplan en een convenant. Daarna wordt een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend en kan na de uitspraak van de rechtbank de echtscheiding worden ingeschreven bij de gemeente.

Mocht het niet lukken om in overleg met je ex-partner en zijn/haar advocaat totafspraken te komen, dan bespreken we samen wat we aan de rechtbank zullen voorleggen. Daarvoor stel ik een verzoekschrift op of een verweerschrift, als reactie op het verzoekschrift van je ex-partner. We gaan samen naar de zitting en er volgt een uitspraak van de rechter. Die uitspraak zal ik aan je toelichten en ik zal ervoor zorgen dat de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente.

Veelgestelde vragen

Welke stukken zijn nodig bij een scheiding?

De lijst met de benodigde stukken download je hier.

Mijn partner wil scheiden, ik niet, kan ik dat tegenhouden?

Het wettelijke criterium dat geldt bij een echtscheiding (voor een huwelijk en geregistreerd partnerschap) is duurzame ontwrichting. Duurzame ontwrichting wordt door de rechter aangenomen als een echtgenoot aangeeft dat dat het geval is. Dat hoeft niet te worden bewezen. In de praktijk kan je daardoor een scheiding niet tegenhouden.

Als we niet getrouwd zijn, maar alleen samenwonen, wat moet dan worden geregeld bij scheiding?

Wat bij een scheiding van samenwoners geregeld moet worden, hangt af van de situatie. 

Als er kinderen zijn, waarvoor gezamenlijk gezag is, moet een ouderschapsplan worden opgesteld met daarin afspraken over de zorgregeling, hoofdverblijfplaats, uitoefening van het gezag, communicatie en kinderalimentatie. Bij gezamenlijke zaken moeten er afspraken over de verdeling worden gemaakt, bijvoorbeeld over de woning, inboedel en gezamenlijke bankrekening. Ook kan in een samenlevingsovereenkomst zijn afgesproken wat er bij het einde van de samenwoning dient te gebeuren.

Wat is het verschil tussen een echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap?

Bij beëindiging van het huwelijk is er sprake van een echtscheiding, bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap spreken we van ontbinding. Als er gezamenlijke kinderen zijn of partners samen het gezag uitoefenen over kinderen, moet het geregistreerd partnerschap door de rechtbank worden ontbonden. Anders kan dat ook door een door beide partners en een advocaat ondertekende verklaring, die in de registers van de burgerlijke stand moet worden ingeschreven.

Wat is scheiden van tafel en bed?

Bij scheiding van tafel en bed blijf je wel getrouwd, maar moet verder alles geregeld worden zoals dat bij echtscheiding ook het geval is. Dus er moet verdeeld worden, bij kinderen een ouderschapsplan worden opgesteld en eventueel kinder- en of partneralimentatie worden afgesproken.

Een scheiding van tafel en bed moet ook door de rechtbank worden uitgesproken, maar wordt niet bij de gemeente ingeschreven.

Hoelang duurt een scheiding?

De duur van het scheidingsproces is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij is met name van belang of samen afspraken gemaakt kunnen worden en hoelang dat duurt. De tijd die dat in beslag neemt is erg verschillend. Als het vlot gaat kan dat binnen ongeveer 3 tot 8 weken geregeld zijn. 


Nadat overeenstemming is bereikt en de benodigde stukken zijn ondertekend, duurt ongeveer 2 tot 4 weken totdat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt. Daarna moet de echtscheiding nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarvoor is een verklaring van beide partijen nodig. Als die verklaring meteen wordt ondertekend, is de inschrijving binnen 1 à 2 weken geregeld.

GRAAG HELP IK JE VERDER

© Samen-spraak.com │Logo/huisstijl ontworpen door: JAA-studio.com | Website ontworpen & ontwikkeld door: pulsief.nl

Scroll naar boven