Omgang/Co-ouderschap 3

Omgang/co-ouderschap

Als ouders niet meer samenwonen, zijn er goede afspraken over de kinderen nodig. Met de name de vraag wanneer de kinderen bij welke ouder zijn, is daarbij belangrijk. Kies je voor een co-ouderschap, waarbij de kinderen ongeveer evenveel bij elke ouder zijn, of is in het belang van de kinderen dat zij een vaste plek hebben en van daaruit naar de andere ouder gaan? 

Samenspraak staat je graag bij om afspraken over de kinderen te maken of te wijzigen. Daarbij wordt besproken wat het meest aansluit bij jullie kinderen en de situatie in het gescheiden gezin. Dat kan na verloop van tijd wijzigen, waardoor het opnieuw bekijken en aanpassen van afspraken nodig is.

Welke zorgregeling is mogelijk?

Jarengeleden was het gebruikelijk dat de kinderen na een scheiding bij hun moeder gingen wonen en om het weekend naar hun vader gingen. Dan was er sprake van een omgangsregeling met vader. Tegenwoordig spreken we van een zorgregeling en is gelijkwaardig ouderschap het uitgangspunt. Gelijkwaardig ouderschap hoeft niet in te houden dat de kinderen evenveel bij iedere ouder verblijven, maar wel dat beide ouders een belangrijke plek in het leven van de kinderen blijven houden. Hoe die zorgregeling exact wordt ingevuld qua week- of dagindeling, is voor ieder gezin verschillend. Dat is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en hun wensen, de mogelijkheden van ouders, de plek waar ouders blijven of gaan wonen en waar de kinderen naar school gaan.

Bij een zorgregeling waarbij de kinderen ongeveer evenveel bij iedere ouder verblijven (50:50/60:40) spreken we van een co-ouderschap. Dat kan wordt ingedeeld door de kinderen om de week bij iedere ouder te laten verblijven, maar ook door in de week wisseling(en) te laten plaatsvinden of een twee/vier wekelijks schema op te stellen.

Wat moet worden vastgelegd?

Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Daarin staan niet alleen de afspraken over de zorgregeling of het co-ouderschap, maar ook de invulling van het gezamenlijk gezag, communicatie en de kinderalimentatie. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als ouders samen het gezag over kinderen uitoefenen. Dus niet alleen bij echtscheiding maar ook bij beëindiging samenwoning van ouders met gezamenlijk gezag.

Omgang/Co-ouderschap 4

Gezag

Hoe werkt het bij beslissingen voor en over de kinderen?

Iedere zaak een eigen aanpak met:

Duidelijke communicatie en heldere uitleg

Eerlijk en realistisch advies

Overleg waar mogelijk, procederen als nodig

Snelle reacties op je e-mails/verzoeken

Afspraak voor een gesprek vaak binnen een week

Samenspraak

Omdat structuur duidelijkheid biedt.

Omgang/Co-ouderschap 5

Een zaak over omgang of co-ouderschap, hoe gaat dat bij Samenspraak in de praktijk?

(voor meer informatie over een zorgregeling via mediation, klik hier)

Gesprek

Je bent welkom voor een gesprek op mijn kantoor. Je kunt me bellen voor het maken van een afspraak, waarbij ik je eerste vragen kan beantwoorden.In ons eerste gesprek bespreken we jouw situatie en hebben we het uitgebreid over al je wensen voor de kinderen, hun en jouw mogelijkheden en prioriteiten, maar ook over wat de andere ouder graag zou willen en wat jij daarvan vindt. Samen maken we een opzet voor een overzichtelijke indeling voor de zorgregeling en bespreken we hoe we het gaan aanpakken.

Overleg met de andere ouder

Daarna leg ik (meestal via een brief) contact met de andere ouder of diens advocaat en bekijken we de mogelijkheden om in overleg tot afspraken te komen. Eventueel hebben we dan een viergesprek, waarbij jij en ik met de andere ouder en advocaat overleggen.

Vastlegging/uitspraak

Komen we tot een overeenstemming, dan wordt dat uitgewerkt in een ouderschapsplan of overeenkomst.Mocht het niet lukken om in overleg met de andere ouder of zijn/haar advocaat tot afspraken te komen, dan bespreken we de kansen en de risico’s van een rechtszaak, stel ik een concept verzoekschrift op en starten we de gerechtelijke procedure. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat het de voorkeur heeft om er samen uit komen, met name voor de kinderen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een zorgregeling en een omgangsregeling?

Op basis van het gelijkwaardig ouderschap spreken we officieel niet meer van een omgangsregeling, waarbij een ouder voor de kinderen zorgt en de andere omgang met de kinderen heeft, maar van een zorgregeling. Uitgangspunt is namelijk dat beide ouders voor de kinderen zorgen, ook als het kind meer bij een ouder verblijft.

 Kan de zorgregeling worden gewijzigd?

Als de omstandigheden zijn gewijzigd, kan ook de zorgregeling worden aangepast. Dan kunnen ouders in overleg doen. Wijziging hoeft niet door de rechtbank te worden vastgelegd. Als ouders daar samen niet uitkomen, kan – bij gewijzigde omstandigheden – beoordelen welke zorgregeling het meest in het belang van de kinderen is.

 Wat kan ik doen als een ouder zich niet aan de zorgregeling houdt?

Uitgangspunt is dat beide ouders zich aan de gemaakte afspraken dienen te houden. Dat geldt ook voor de zorgregeling. Als een van de ouders zich daar niet aanhoudt, bijvoorbeeld door de kinderen niet mee te geven op een wisselmoment, kan de rechter worden verzocht om de andere ouder tot nakoming te verplichten. Daarbij kan de rechter een dwangsom opleggen.

Welke zorgregeling is gebruikelijk?

In mijn praktijk zie ik veel verschillende zorgregelingen, vaak uiteenlopend van een regeling waarbij de kinderen om het weekend bij een ouder verblijven tot een gelijke verdeling. Een gebruikelijke regeling bestaat volgens mij niet, omdat alle kinderen en iedere situatie verschillend is. Wel wordt vaak minder dan om het weekend omgang niet in het belang van (jonge) kinderen geacht.

GRAAG HELP IK JE VERDER

© Samen-spraak.com │Logo/huisstijl ontworpen door: JAA-studio.com | Website ontworpen & ontwikkeld door: pulsief.nl

Scroll naar boven