Alimentatie 3

Alimentatie

De vraag hoeveel alimentatie je moet betalen of kunt ontvangen, is niet eenvoudig te beantwoorden. Voor het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie wordt een speciaal alimentatierekenprogramma gebruikt. Het gaat daarbij niet alleen om de hoogte van het inkomen, maar ook om de gezinssituatie en eventuele bijzonderheden. 

Samenspraak zorgt voor het opstellen van een juiste en volledige berekening volgens de actuele normen. Maar dat niet alleen: bij de berekening krijg je ook een heldere uitleg over het systeem en zaken die de hoogte van de alimentatie bepalen.

Hoe wordt alimentatie berekend?

Voor het berekenen van alimentatie zijn twee begrippen belangrijk: behoefte en draagkracht. Behoefte is de hoogte van de kosten van de kinderen of kosten voor het levensonderhoud van een partner. Draagkracht is het bedrag dat een ouder of ex-partner beschikbaar heeft voor alimentatie. De hoogte van de behoefte, de draagkracht en het alimentatiebedrag wordt vaak vastgesteld op basis van de zogenoemde Alimentatienormen. Bij kinderalimentatie wordt er bekeken hoeveel iedere ouder (in verhouding tot elkaar) dient bij te dragen in de kosten van de kinderen. Bij partneralimentatie is het onder meer de vraag of er na kinderalimentatie nog financiële ruimte voor een bijdrage is.

Is wijziging mogelijk?

Als de omstandigheden bij jou of je ex zijn veranderd, bijvoorbeeld bij inkomenswijziging, of als de gezinssituatie is veranderd, kan het alimentatiebedrag opnieuw worden berekend en eventueel worden aangepast.

Alimentatie 4

Verdeling

Wie houdt de woning? Hoe wordt de inboedel verdeeld?

Iedere zaak een eigen aanpak met:

Duidelijke communicatie en heldere uitleg

Eerlijk en realistisch advies

Overleg waar mogelijk, procederen als nodig

Snelle reacties op je e-mails/verzoeken

Afspraak voor een gesprek vaak binnen een week

Samenspraak

Omdat de hoogte van alimentatie afhankelijk is van veel factoren.

Alimentatie 5

Hoe verloopt een alimentatiezaak bij Samenspraak in de praktijk?

Gesprek

Qua duur is mediation vaak sneller, omdat de gesprekken samen met de mediator gevoerd worden. Terwijl in de advocatuur het overleg vaak tussen de advocaten wordt gevoerd, waarbij iedere advocaat met zijn eigen cliënt overlegd en je dus ook afhankelijk bent van de snelheid van de andere partij. Regelmatig wordt een viergesprek gevoerd, waarbij beide partijen met hun advocaten met elkaar om tafel gaan. Maar als het niet lukt om overeenstemming te bereiken, kan een procedure bij de rechtbank (en eventueel hoger beroep) lang duren.

En qua kosten zijn de totale kosten voor het inschakelen van twee advocaten meestal hoger dan de kosten voor een mediator. En als je voor een toevoeging in aanmerking komt, is de eigen bijdrage voor een mediator aanzienlijk lager dan voor de eigen bijdrage voor een advocaat.

Berekening

Zodra de stukken compleet zijn, ga ik met de alimentatieberekening aan de slag. Ik geef je toelichting op de berekening en adviseer je over de hoogte van het alimentatiebedrag. Daarbij bespreken we hoe we tot afspraken kunnen komen.

Vastlegging/uitspraak

Als er overeenstemming is over de hoogte of wijziging van het alimentatiebedrag zorg ik ervoor dat dit goed en duidelijk wordt vastgelegd, eventueel in een uitspraak van de rechtbank. En mocht het ons niet lukken om in overleg met je ex-partner of zijn/haar advocaat tot afspraken te komen, dan kan de rechtbank verzocht worden de alimentatie te bepalen of te wijzigen. Voordat we een rechtszaak starten, bespreken we de voor- en nadelen van een rechtszaak bespreken en maak ik eventueel een kosten-batenanalyse. 

Uiteraard kun je ook samen de alimentatie laten berekenen en vastleggen via mediation.

Veelgestelde vragen

Welke stukken zijn nodig voor het berekenen/wijzigen van alimentatie?

De lijst met de benodigde stukken download je hier.

Ben je verplicht om alimentatie te betalen?

Op grond van de wet zijn ouders verplicht om hun kinderen te onderhouden. Deze verplichting duurt in beginsel tot een kind 21 jaar is. Uitgangspunt is dat de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijfplaats hebben een bijdrage betaalt aan de andere ouder, kinderalimentatie.

Bij echtscheiding kan een verplichting tot betaling van partneralimentatie worden afgesproken of opgelegd.

Vanaf wanneer moet alimentatie betaald worden?

Alimentatie moet betaald worden vanaf de afgesproken datum. Als er geen afspraken zijn gemaakt, bepaalt de rechter vaak de ingangsdatum. Partneralimentatie kan niet eerder betaald worden dan nadat de echtscheiding is ingeschreven in het registers van de burgerlijke stand, omdat er anders geen sprake is van betaling aan een ex-echtgenoot.

Hoelang moet je partneralimentatie betalen?

De alimentatietermijn is bij echtscheiding na 1 januari 2020 in beginsel gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Echter, daarop zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er kinderen zijn die jonger zijn dan 12 jaar, dan kan aanspraak op partneralimentatie gemaakt worden totdat het jongste kind 12 jaar wordt (als dat later is dan na de helft van de duur van het huwelijk/5 jaar). Ook bij huwelijken van langer dan 15 jaar kunnen er uitzonderingen gelden.

Overigens eindigt de alimentatieverplichting op grond van de wet ook als de alimentatiegerechtigde hertrouwd of gaat samenwonen ‘alsof gehuwd’.

Wanneer kan alimentatie worden aangepast?

Het alimentatiebedrag kan worden gewijzigd bij wijziging van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een inkomensstijging of -daling bij de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde, latere geboorte van kinderen, huwelijk van de verzorgende ouder of wijziging van de zorgregeling.

Wat is indexering?

Alimentatiebedragen worden in beginsel jaarlijks verhoogd met een indexeringspercentage. Dat percentage is gekoppeld aan de wijziging van het gemiddeld loon en wordt aan het eind van ieder jaar voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de minister van Justitie.

Degene die alimentatie moet betalen, moet ook de indexering doorvoeren, tenzij is afgesproken van indexering af te zien.

Op verschillende websites (bijvoorbeeld van het LBIO) is een berekeningstool te vinden, waarmee de jaarlijkse indexering simpel berekend kan worden.

GRAAG HELP IK JE VERDER

© Samen-spraak.com │Logo/huisstijl ontworpen door: JAA-studio.com | Website ontworpen & ontwikkeld door: pulsief.nl

Scroll naar boven